TAHAP KEPANASAN API NERAKA

Dari Abu Hurairah R.a, dari Nabi S.a.w, sabdanya: " Kepanasan api yang digunakan oleh anak Adam di dunia ini hanyalah satu per tujuh puluh kepanasan api neraka jahanam." Sahabat- sahabat Baginda berkata: " Demi Allah! Sesungguhnya sekadar itu pun cukuplah untuk menyiksa." Baginda S.a.w bersabda: " Meskipun demikian, kepanasan neraka jahanam ditambah melebihi kepanasan api dunia sebanyak enam puluh sembilan bahagian yang tiap- tiap satunya seperti kepanasan api dunia ini."(Hadis Riwayat Bukhari, Muslim dan Tarmizi)