MALAIKAT MENULIS AMAL (2)

Dari Abu Umamah R.a, dari Nabi S.a.w, sabdanya: " Malaikat yang di sebelah kanan (yang menjadi penulis kebaikan) ialah ketua kepada yang di sebelah kiri, maka apabila seseorang melakukan sesuatu kebaikan, dituliskan baginya kebaikan itu menjadi sama dengan sepuluh kebaikan yang tersebut, dan apabila ia melakukan sesuatu kejahatan, lalu malaikat yang di sebelah kiri hendak menulisnya, bekatalah malaikat yang du sebelah kanan: ' Tunggu dahulu'. Lalu ia menulis selama atau tujuh jam, kemudian jika orang itu berisighfar dari perbuatan jahat orang itu, tiaklah ditulis sesuatu pun, dan jika dia tidak meminta ampun kepada Allah S.w.t, dituliskan baginya satu kejahatan sahaja."
(Hadis Riwayat Tabrani dan Ibnu Mardawiah)

Dalam hadis ini diterangkan benerapa perkara mengenai kedua malaikat itu:

1) Satu berada di sebelah kanan dan yang satu lagi berada di sebelah kiri setiap orang manusia.

2) Yang di sebelah kanan ialah yang menulis amal kebaikan dan menjadi ketua kepada yang di sebelah kiri, yang menulis amal jahat.

3) Tiap- tiap satu kebajikan ditulis dengan sepuluh kebajikan dan tiap- tiap satu kejahatan ditulis dengan satu kejahatan sahaja.

4) Amal jahat tidak ditulis melainkan setelah diberi tempoh enam atau tujuh jam dengan arahan malaikat dari sebelah kanan.

5) Sekiranya malaikat yang melakukan kejahatan itu beristighfar memohon ampun dari Allah S.w.t dalam tempoh yang tersebut, maka kejahatan itu tidak ditulis.

Wallahu a'lam.