PINTU- PINTU SYURGA

Dari Abu Hurairah R.a, dari Nabi S.a.w, sabdanya:" Sesiapa yang melakukan dua atau lebih dari jenis- jenis amal kebajikan untuk mencapai keredhaan Allah, ia akan diseru oleh Malaikat dari pintu- pintu Syurga, katanya:' Wahai hamba Allah! Pintu ini lebih baik bagimu memasukinya!' Maka sesiapa yang membanyakkan jenis sembahyang, ia tetap diseru dari pintu sembahyang, dan sesiapa yang membanyakkan jenis perjuangan, ia tetap diseru dari pintu perjuangan  dan sesiapa yang membanyakkan jenis puasa, ia tetap diseru dari pintu puasa yang bernama 'Rayyan', dan sesiapa yang membanyakkan jenis sedekah, ia tetap diseru dari pintu sedekah." Mendengarkan yang demikian, Abu Bakar R.a, berkata:" Ayat dan ibuku menjadi gelanggantimu Ya Rasulullah (dalam saat kecemasan)! Tidaklah menjadi sebarang kesusahan kepada orang yang dijemput masuk dari setiap pintu itu bahkan satu kemuliaan kepadanya, maka adakah sesiapa yang dijemput masuk dari semua pintu itu? Nabi S.a.w menjawab:" iya, ada! dan aku harap engkau seorang dari mereka yang bahagia itu."
(Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim
)

Dalam hadis ini, Rasulullah S.a.w menerangkan tentang kemuliaan dan penghormatan yang tinggi yang diberikan oleh Malaikat pada hari Akhirat kepada orang yang membanyakkan jenis- jenis amal kebajikan yang dilakukannya.

Sesiapa dua atau lebih dari jenis- jenis amal kebajikan, sangatlah dihormati oleh Malaikat Syurga sehingga masing- masing berebut- rebut menjemputnya masuk dari pintu yang dijagainya.

Maksud mengerjakan dua atau lebih jenis- jenis amal kebajikan itu ialah: misalnya seseorang mengerjakan sembahyang fardhu ia juga mengerjakan berbagai- bagai sembahyang sunat. Demikian halnya pada amal- amal kebajikan yang lain.

Mendengarkan tentang kemuliaan yang besar yang akan didapati oleh orang yang berbahagia itu, Sayidina Abu Bakar As-Siddiq R.a, merasa gembira dan meminta penjelasan dari Rasulullah S.a.w, lalu Baginda S.a.w menerangkannya dan menyatakan harapannya semoga Sayidina Abu Bakar termasuk dalam golongan orang- orang yang beruntung itu.
 

SERUAN MALAIKAT

Dari Abu Ad- Darda' R.a, dari Nabi S.a.w, sabdanya:" Tidak ada satu hari yang terbit mataharinya melainkan ada di kiri kanan matahari itu dua Malaikat yang menyerukan seruan yang didengarinya oleh semua makhluk Allah selain dari Manusia dan Jin, katanya:' Wahai sekalian Manusia! Marilah kamu semua berusaha mengerjakan amal bakti kepada Tuhan kamu, kerana sesungguhnya pendapatan- pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup adalah lebih baik daripada pendapatan- pendapatan yang banyak serta melalaikan bekalan akhirat dan tidak masuk matahari melainkan ada di kiri kanannya dua Malaikat yang menyeru seruan yang didengari oleh semua makhluk Allah selain dari Manusia dan Jin, katanya: 'Ya Tuhan kami! Berikanlah ganti yang berganda- ganda kepada orang yang mencurahkan nikmat- nikmat yang dikurniakan kepadanya pada jalan yang diredhai Allah dan timpakanlah kerugian yang besar ke atas orang yang menahan nikmat- nikmat Allah itu daripada mengeluarkannya pada jalan yang dituntut oleh Allah."
(Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Hibban)


Dalam kehidupan sehari- hari, Manusia banyak berhadapan dengan perkara- perkara yang melalaikannya daripada berusaha mengerjakan amal bakti, lebih- lebih lagi perkara yang berhubung dengan harta benda dan cara membelanjakannya.

Dalam hadis ini Rasulullah S.a.w menyatakan bahawa pada tiap- tiap hari ada Malaikat yang menyeru, mengingatkan Manusia supaya:

(1) Mengajarkan apa yang disuruh dan meninggalkan segala yang dilarang untuk mencapai keredhaan Allah.

(2) Mengambil ingatan bahawa pendapatan- pendapatan yang sedikit serta mencukupi keperluan hidup di dunia meliputi harta benda dan nikmat- nikmat yang lain adalah lebih baik dari pendapatan- pendapatan yang banyak yang melalaikan dari mengerjakan amal bakti untuk mencapai kebahagiaan yang kekal di akhirat.

Diterangkan juga bahawa Malaikat itu mendoakan semoga orang yang pemurah yang berbakti pada jalan Allah dengan harta benda, ilmu pengetahuan dan tenaganya, diberi balasan yang berganda- ganda, manakala orang yang bakhil kedekut ditimpa kerugian.


 

SAF DI DALAM SEMBAHYANG

i). Dari Aisyah R.a, dari Nabi S.a.w, sabdanya:" Sesungguhnya Allah memberi rahmat  dan Malaikatnya pula mendoakan bagi orang- orang yang masuk menutup celah- celah saf sembahyang serta orang- orang yang merapatkan, dan orang yang masuk menutup celah saf sembahyang itu (akan beroleh satu tambahan lagi, iaitu) diangkatkan Allah martabatnya dengan perbuatannya yang tersebut satu darjat."
(Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah)


ii). Dari Al-Barak Bin 'azib R.a, Nabi S.a.w, sabdanya: "Sesugguhnya Allah memberi rahmat dan Malaikat-Nya pula mendoakan bagi orang- orang yang sembahyang pada saf yang pertama".
(Hadis Riwayat Iman Ahmad dan Abu Daud)


Sembahyang berjemaah mempunyai kelebihan yang besar, dan kedudukan saf dalam sembahyang berjemaah itu dikehendaki tiap- tiap seorang menjaganya dengan baik supaya tidak terputus atau tidak ada celah- celahnya.

Dalam hadis ( i ), Rasulullah S.a.w menerangkan bahawa orang- orang yang mengambil berat menjaga saf dengan sebaik- baiknya akan diberi rahmat oleh Allah S.a.w, dan mereka akan didoakan oleh Malaikat semoga dosa mereka diampuni Allah.

Selain dari itu, orang- orang masuk menutup celah saf sembahyang pula akan ditinggikan martabatnya oleh Allah S.w.t.

Dalam hadis yang ke ( ii ) pula diterangkan tentang kelebihan saf yang pertama dalam sembahyang berjemaah dn balasan yang sebaik- baiknya yang didapati oleh orang yang mengambil tempatnya dalam saf yang pertama itu.

KEJADIAN ANAK ADAM

Di antara Malaikat, ada yang ditugaskan mengenai kejadian manusia dalam kandungan rahim ibunya.

Seperti mana dalam hadis dari Anas R.a, dari Nabi S.a.w, sabdanya: " Sesungguhnya Allah telah menugaskan satu Malaikat berhubung dengan peringkat- peringkat kejadian anak dalam kandungan rahim ibunya dan keadaan- keadaan yang akan dilalui dan didapatinya, apabila air benih itu jatuh ke dalam rahim, malaikat bertanya: 'Wahai Tuhan! Air benih ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Ya Tuhanku! Darah seketul ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak? Ya Tuhan! Daging segumpal ini akan disempurnakan kejadiannya atau tidak?' Maka apabila Allah hendak disempurnakan jadinya seorang anak, Malaikat bertanya lagi: 'Ya Tuhan! Adakah ia seorang (yang bernasib) celaka atau (yang bernasib) bahagia? Lelakikah ia atau perempuan? Bagaimana pula keadaan rezekinya dan ajalnya?' (Setelah Malaikat mendapat jawapan) maka ia menulis sebagaimana yang telah diperintahkan sedang anak itu dalam perut ibunya."
(Hadis Riwayat Bukhari, Muslim
dan Imam Ahmad)

Dalam hadis ini, Rasulullah S.a.w menyatakan bahawa setiap anak dalam kandungan ibunya ada Malaikat yang ditugaskan Tuhan mengenai peringkat- peringkat kejadiannya, mulai dari jatuhnya air benih ke dalam rahim ibunya sehinggalah ia cukup sifat- sifatnya sebagai seseorang manusia dan Malaikat inilah juga yang menulis apa- apa jua yang berhubung dengannya meliputi rezeki dan ajalnya dan nasib baik atau buruknya.

Kesimpulannya: Setiap seseorang anak Adam itu dijadikan oleh Allah S.w.t menurut apa yang telah diaturkannya.