Rujukan

Hadis- hadis di dalam blog ini merupakan petikan dari beberapa sumber seperti berikut:-

❖ KITAB MASTIKA HADIS RASULULLAH S.A.W. Kitab yang menghimpun hadis- hadis dari hasil rujukan 46 buah kitab bagi jilid yang pertama. 


❖ KITAB BAHRUL MAZI.
Himpunan hadis- hadis sahih At- Tarmizi


❖ MAJALAH HIDAYAH.
Majalah diages Islam yang memaparkan kisah- kisah nyata untuk dijadikan ikhtibar.


❖ PORTAL JAKIM- ISLAM GRID.
Menyediakan alternatif , jawapan dan penyelesaian kepada isu-isu politik global, antara-agama, sosioekonomi dan spiritual